Select your language

blended learning

 • Calibration in a medical or testing environment

  On request

  Control and traceability of balances, pipettes and thermometers in laboratories

  Which equipment do you need to calibrate in a test or medical laboratory and how often? Based on which rules do you make this choice? You will become familiar with the calibration of pipettes, balances and thermometers by taking some measurements yourself, the background will be explained to you. We give this course in collaboration with QAducation, which also organizes the course.

 • Calibration in a medical or testing environment

  On request

  Control and traceability of balances, pipettes and thermometers in laboratories

  Which equipment do you need to calibrate in a test or medical laboratory and how often? Based on which rules do you make this choice? You will become familiar with the calibration of pipettes, balances and thermometers by taking some measurements yourself, the background will be explained to you. We give this course in collaboration with QAducation, which also organizes the course.

 • Introductie druk

  Fri 24 May 2024

  Basis van drukmeterkalibratie en drukmeting in processen

  Een nauwkeurige drukmeting zorgt ervoor dat de kwaliteit van het eindproduct stabiel en van een hoog niveau is.

 • Introductie in meten

  Fri 27 Sep 2024
  Villa Oldenburg, Vught

  Basis van meten, metrologie, herleidbaarheid en onzekerheid 

  Voor medewerkers die nog niet bekend zijn met meetomgevingen en/of ISO/IEC 17025. Ook essentieel als u een meet- of kalibratiesysteem in uw bedrijf op wilt zetten.

 • Introductie in thermometrie

  Fri 4 Oct 2024
  Villa Oldenburg, Vught

  Basis van temperatuurmeten en thermometerkalibratie 

  Temperatuurmeten en -kalibreren gaat heel vaak fout. U krijgt een beter inzicht in wat een thermometer zo speciaal maakt. 

 • Introductie luchtvochtigheid

  Fri 18 Oct 2024
  Villa Oldenburg, Vught

  Basis luchtvochtigheidsmeting en kalibratie

  Rottend voedsel, beschimmelde schilderijen, condensvorming in kassen... Leer luchtvochtigheid beter te meten en te begrijpen.

 • Introductie NAWI

  Fri 17 May 2024

  Kalibratie van Niet Automatische Weeginstrumenten 

  U leert alles over kalibraties van weegwerktuigen en analytische balansen volgens de technische richtlijn voor het kalibreren van weegwerktuigen, opgesteld door EURAMET.

 • Introduction NAWI

  On request

  Calibration of Non-automatic-weighing-instruments (NAWI)

  In this course you will learn everything about calibration of weighing instruments and analytical balances according to a recent technical guideline for the calibration of weighing instruments, which has been drawn up by the European Association of National Metrology Institutes.

  In one day you will learn about common mistakes when weighing substances and calibrating weighing instruments. You will gain a better understanding of what influences the weighing and calibration of a weighing instrument.

 • Introduction NAWI

  On request

  Calibration of Non-automatic-weighing-instruments (NAWI)

  In this course you will learn everything about calibration of weighing instruments and analytical balances according to a recent technical guideline for the calibration of weighing instruments, which has been drawn up by the European Association of National Metrology Institutes.

  In one day you will learn about common mistakes when weighing substances and calibrating weighing instruments. You will gain a better understanding of what influences the weighing and calibration of a weighing instrument.

 • Introduction pressure

  On request

  Pressure gauge calibrations and pressure measurement in processes

  Pressure is an important parameter in processes. An accurate pressure measurement ensures that the quality of the end product is stable and of a high level. Measuring pressure and calibrating pressure measuring equipment is not as easy as it seems and often goes wrong. In one day you will become acquainted with common errors during pressure measurement and calibration. You get a better insight into which issues influence the pressure measurement. This course is subdivided into three modules and is set up as a blended learning model.

 • Introduction pressure

  On request

  Pressure gauge calibrations and pressure measurement in processes

  Pressure is an important parameter in processes. An accurate pressure measurement ensures that the quality of the end product is stable and of a high level. Measuring pressure and calibrating pressure measuring equipment is not as easy as it seems and often goes wrong. In one day you will become acquainted with common errors during pressure measurement and calibration. You get a better insight into which issues influence the pressure measurement. This course is subdivided into three modules and is set up as a blended learning model.

 • QAducation controleren en meten

  do 28 nov en do 12 dec 2024
  Hotel Keyser, Breda

  Controle op herleidbaarheid van balansen, pipetten en thermometers in laboratoria.

  Welke apparatuur moet u kalibreren in een test of medisch laboratorium en hoe vaak? Op basis van welke regels maakt u deze keuze?

 • Soortelijke geleidbaarheid

  Fri 21 Jun 2024

  Soortelijke geleidbaarheid, zoutgehalte en gerelateerde metingen

   In veel productieprocessen is zuiver water van groot belang. Controles hierop gebeuren vaak inline met geleidbaarheidsmeters.

 • Uncertainty continuated

  On request

  Calculation of uncertainty at calibrations

  Especially since the introduction of ISO 17025 you cannot overlook the fact that auditors demand a thorough statement of the measurement uncertainty. Testing laboratories and calibration laboratories must both equally thoroughly determine uncertainty. In two days we go deeper into the matter. We have practical examples from many test laboratories and many different calibrations in hand and, if necessary, we will discuss your own practical situations.

 • Uncertainty continuated

  On request

  Calculation of uncertainty at calibrations

  Especially since the introduction of ISO 17025 you cannot overlook the fact that auditors demand a thorough statement of the measurement uncertainty. Testing laboratories and calibration laboratories must both equally thoroughly determine uncertainty. In two days we go deeper into the matter. We have practical examples from many test laboratories and many different calibrations in hand and, if necessary, we will discuss your own practical situations.

 • Vervolg onzekerheid

  Thu 21 Nov 2024 - Fri 22 Nov 2024
  Villa Oldenburg, Vught

  Onzekerheidsrekening bij kalibraties 

  Auditors en ISO/IEC 17025 eisen een gedegen opgave van de meetonzekerheid. Hier leert u hoe u dat doet.

 • Vervolg thermometrie

  Thu 7 Nov 2024 - Fri 8 Nov 2024
  Villa Oldenburg, Vught

  Vervolg temperatuurmeten en kalibratie van thermometers

  Vergroot uw kennis van thermometrie en duik in onzekerheidsrekening, toegespitst op thermometers.

 • Workshop Practice and uncertainty Thermometry

  On request

  This course has been merged with the follow-up course temperature measurement and thermometer calibration. By means of E-learning modules you learn the material prior to the courseday in which these experiments are incorporated.

  We take you into our lab, which is built up in the course room, and we measure with you in small groups, you perform experiments and you work them out in an uncertainty budget.

 • Workshop Practice and uncertainty Thermometry

  On request

  This course has been merged with the follow-up course temperature measurement and thermometer calibration. By means of E-learning modules you learn the material prior to the courseday in which these experiments are incorporated.

  We take you into our lab, which is built up in the course room, and we measure with you in small groups, you perform experiments and you work them out in an uncertainty budget.

Subscribe to our newsletter

We issue newsletters three to four times a year.

These newsletters contain information about courses, dates and general news about calibration, units, measurement standards and accreditation.

Yes, I want to subscribe >>

Kelvin Training

Martin de Groot

Anneke Engelen

Thomas Harper

 

Kampdijklaan 4
5263 CJ Vught

t: +31 (0) 737 851 552
m: +31 (0) 651 827 868