Select your language

e-learning

 • Instap druk

  Continu

  Eerste kennismaking met drukmeting.

  In deze cursus leert u wat er in het algemeen bij een het meten van druk komt kijken. De algemene drukwetten worden uitgelegd. Bent u nieuw en krijft u te maken met het meten van druk? Dan helpt deze cursus u om de eerste stappen te zettenin de wereld van de drukmeting. 

 • Instap kracht

  Continu

  Eerste kennismaking met krachtmeting.

  In deze cursus wordt u bekend gemaakt met wat er in het algemeen bij krachtmeting komt kijken. Door middel van video’s neemt Henry Zumbrun, van onze partner Sine Calibration School, u mee in de techniek van krachtmeten. Door zijn ervaring met krachtmeten en het kalibreren van krachtmeters leert u veel over dit vakgebied. De video’s zijn vertaald, er wordt gebruik gemaakt van Amerikaanse eenheden.

 • Instap metrologie

  Continu

  Eerste kennismaking met metrologie

  In deze cursus wordt u bekend gemaakt met wat er in het algemeen bij een kalibratie komt kijken. De algemene begrippen worden uitgelegd. Bent u nieuw en krijft u te maken met kalibratie? Dan helpt deze cursus u om de eerste stappen te zetten in de wereld van de metrologie. Met onze opvolgcursussen van niveau 2 en 3 kunt u zelf bepalen hoe diep u in dit vakgebied wilt duiken. Maar eerst neemt Ryan Egbert van onze partner Sine Calibration School u mee in de wereld van het meten.

 • Instap temperatuur

  Continu

  Eerste kennismaking met temperatuur

  In deze cursus wordt u bekend gemaakt met wat er bij een kalibratie van thermometers komt kijken. De algemene begrippen worden uitgelegd en u krijgt enkele demonstraties van een thermometer te zien. Bent u nieuw en krijgt u te maken met thermometerkalibratie? Dan helpt deze cursus u om de eerste stappen te zetten in de wereld van de thermometrie. Met onze opvolgcursussen van niveau 2 en 3 kunt u zelf bepalen hoe diep u in dit vakgebied wilt duiken. Maar eerst neemt Ryan Egbert van onze partner Sine Calibration School u mee in de techniek van temperatuurmeting.

 • Introductie instrumentbeheer

  Continu

  Of en wanneer een instrument gekalibreerd moet worden

  Deze volledige onlinecursus biedt hulp als u verantwoordelijk bent voor het meet- of kalibratiesysteem in uw bedrijf, ongeacht wat u wilt laten kalibreren. U leert zelf te bepalen welke instrumenten gekalibreerd moeten worden en hoe vaak, maar vooral ook welke instrumenten niet gekalibreerd hoeven te worden. U maakt kennis met de achtergrond en de regels van ‘acceptabele herleidbaarheid’. Het verschil tussen accrediteren en certificeren wordt uitgelegd en u leert kritisch kijken naar een kalibratiecertificaat.

 • Introduction instrument controler

  Continuous

  If and when an instrument should be calibrated

  This course offers help if you are responsible for the measurement or calibration system in your company, regardless of what you want to have calibrated. You learn to determine yourself which instruments need to be calibrated and how often, but especially also which instruments do not need to be calibrated. You learn the background of, and the rules regarding "acceptable traceability".

 • Introduction instrument controller

  Continuous

  If and when an instrument should be calibrated

  This course offers help if you are responsible for the measurement or calibration system in your company, regardless of what you want to have calibrated. You learn to determine yourself which instruments need to be calibrated and how often, but also which instruments do not need to be calibrated. You learn the background of, and the rules regarding, "acceptable traceability".

 • Level 1 Force

  Contiuous

  First introduction to strength measurement.

  In this course you will be introduced to what is involved in force measurement in general. Henry Zumbrun, from our partner Sine Calibration School, takes you through the technique of force measurement through videos. Through his experience with force measuring and calibrating force gauges you will learn a lot about this field. The videos are translated, US units are used.

 • Level 1 Force

  Continuous

  First introduction to strength measurement.

  In this course you will be introduced to what is involved in force measurement in general. Henry Zumbrun, from our partner Sine Calibration School, takes you through the technique of force measurement through videos. Through his experience with force measuring and calibrating force gauges you will learn a lot about this field. The videos are translated, US units are used.

 • Level 1 Pressure

  Continious

  First introduction to pressure measurement.


  In this course you will learn what is involved in measuring pressure in general. The general pressure laws are explained. Are you new and dealing with pressure measurement? Then this course will help you take your first steps in the world of pressure measurement.

 • Level 1 Pressure

  Continious

  First introduction to pressure measurement.


  In this course you will learn what is involved in measuring pressure in general. The general pressure laws are explained. Are you new and dealing with pressure measurement? Then this course will help you take your first steps in the world of pressure measurement.

 • Level 1 Thermometry

  Continuous

  First introduction to temperature

  In this course you will be introduced to what is involved in a calibration of thermometers. The general concepts are explained and you get to see some demonstrations of a thermometer. Are you new to thermometer calibration? Then this course will help you take your first steps in the world of thermometry. With our level 2 and 3 follow-up courses, you can decide how deep you want to dive into this field. But first, Ryan Egbert from our partner Sine Calibration School will take you through the technique of temperature measurement.

 • Level 1 Thermometry

  Continuous

  First introduction to temperature

  In this course you will be introduced to what is involved in a calibration of thermometers. The general concepts are explained and you get to see some demonstrations of a thermometer. Are you new to thermometer calibration? Then this course will help you take your first steps in the world of thermometry. With our level 2 and 3 follow-up courses, you can decide how deep you want to dive into this field. But first, Ryan Egbert from our partner Sine Calibration School will take you through the technique of temperature measurement.

Subscribe to our newsletter

We issue newsletters three to four times a year.

These newsletters contain information about courses, dates and general news about calibration, units, measurement standards and accreditation.

Yes, I want to subscribe >>

Kelvin Training

Martin de Groot

Anneke Engelen

Thomas Harper

 

Kampdijklaan 4
5263 CJ Vught

t: +31 (0) 737 851 552
m: +31 (0) 651 827 868