Selecteer de taal

blended learning

 • Calibration in a medical or testing environment

  On request

  Control and traceability of balances, pipettes and thermometers in laboratories

  Which equipment do you need to calibrate in a test or medical laboratory and how often? Based on which rules do you make this choice? You will become familiar with the calibration of pipettes, balances and thermometers by taking some measurements yourself, the background will be explained to you. We give this course in collaboration with QAducation, which also organizes the course.

 • Calibration in a medical or testing environment

  On request

  Control and traceability of balances, pipettes and thermometers in laboratories

  Which equipment do you need to calibrate in a test or medical laboratory and how often? Based on which rules do you make this choice? You will become familiar with the calibration of pipettes, balances and thermometers by taking some measurements yourself, the background will be explained to you. We give this course in collaboration with QAducation, which also organizes the course.

 • Introductie druk

  vr 3 nov 2023

  Basis van drukmeterkalibratie en drukmeting in processen

  Druk is een belangrijke parameter in processen. Een nauwkeurige drukmeting zorgt ervoor dat de kwaliteit van het eindproduct stabiel en van een hoog niveau is. Het meten van druk en het kalibreren van drukmeetapparatuur is niet zo eenvoudig als het lijkt en gaat vaak fout. In één dag maakt u kennis met veel voorkomende fouten bij drukmeten en kalibreren. U krijgt een beter inzicht in welke zaken de drukmeting beïnvloeden. 

 • Introductie in meten

  vr 27 okt 2023

  Basis van meten, metrologie, herleidbaarheid en onzekerheid 

  Deze cursus biedt hulp als u van plan bent om een gedegen meet- of kalibratiesysteem in uw bedrijf op te zetten, ongeacht wat u wilt gaan meten of kalibreren. Ook is dit de ideale cursus voor nieuwe medewerkers die nog niet bekend zijn met meetomgevingen of ISO/IEC 17025. Een belangrijk onderdeel van ISO/IEC 17025:2017 is meetonzekerheid. Bovendien is een van de basisregels dat degene die de meting doet het beste de bijbehorende onzekerheid kan berekenen. 

 • Introductie in thermometrie

  vr 6 okt 2023

  Basis van temperatuurmeten en thermometerkalibratie 

  Temperatuurmeten en -kalibreren gaat heel vaak fout. In één dag maakt u kennis met veel voorkomende fouten bij temperatuurmeten en -kalibreren. U krijgt een beter inzicht in wat een thermometer zo speciaal maakt. 

 • Introductie luchtvochtigheid

  vr 13 okt 2023

  Basis luchtvochtigheidsmeting en kalibratie

  Rottend voedsel, beschimmelde schilderijen, condensvorming in kassen... Er zijn tientallen situaties waar luchtvochtigheid van groot belang is. De cursus helpt u luchtvochtigheid beter te meten en te begrijpen. Deze cursus is onderverdeeld in drie modules en is opgezet als blended-learning-model.

 • Introductie NAWI

  vr 10 nov 2023

  Kalibratie van Niet Automatische Weeginstrumenten 

  U leert bij deze cursus alles over kalibraties van weegwerktuigen en analytische balansen volgens een recente technische richtlijn voor het kalibreren van weegwerktuigen, welke is opgesteld door de Europese vereniging van nationale metrologie instituten.

  In één dag maakt u kennis met veel voorkomende fouten bij het afwegen van stoffen en het kalibreren van weeginstrumenten. U krijgt een beter inzicht in welke zaken de weging en de kalibratie van een weegwerktuig beïnvloeden. 

 • Introduction NAWI

  On request

  Calibration of Non-automatic-weighing-instruments (NAWI)

  In this course you will learn everything about calibration of weighing instruments and analytical balances according to a recent technical guideline for the calibration of weighing instruments, which has been drawn up by the European Association of National Metrology Institutes.

  In one day you will learn about common mistakes when weighing substances and calibrating weighing instruments. You will gain a better understanding of what influences the weighing and calibration of a weighing instrument.

 • Introduction NAWI

  On request

  Calibration of Non-automatic-weighing-instruments (NAWI)

  In this course you will learn everything about calibration of weighing instruments and analytical balances according to a recent technical guideline for the calibration of weighing instruments, which has been drawn up by the European Association of National Metrology Institutes.

  In one day you will learn about common mistakes when weighing substances and calibrating weighing instruments. You will gain a better understanding of what influences the weighing and calibration of a weighing instrument.

 • Introduction pressure

  On request

  Pressure gauge calibrations and pressure measurement in processes

  Pressure is an important parameter in processes. An accurate pressure measurement ensures that the quality of the end product is stable and of a high level. Measuring pressure and calibrating pressure measuring equipment is not as easy as it seems and often goes wrong. In one day you will become acquainted with common errors during pressure measurement and calibration. You get a better insight into which issues influence the pressure measurement. This course is subdivided into three modules and is set up as a blended learning model.

 • Introduction pressure

  On request

  Pressure gauge calibrations and pressure measurement in processes

  Pressure is an important parameter in processes. An accurate pressure measurement ensures that the quality of the end product is stable and of a high level. Measuring pressure and calibrating pressure measuring equipment is not as easy as it seems and often goes wrong. In one day you will become acquainted with common errors during pressure measurement and calibration. You get a better insight into which issues influence the pressure measurement. This course is subdivided into three modules and is set up as a blended learning model.

 • Praktijk en onzekerheids-rekening thermometrie

  Op aanvraag

  Deze cursus is samengevoegd met de vervolgcursus temperatuurmeting en thermometerkalibratie. Door middel van E-learning-modules leert u de stof voorafgaande aan de cursus waarin deze experimenten zijn verwerkt.

  We nemen u mee in ons voor de cursus opgebouwde lab en we meten met u in kleine groepen, u voert experimenten uit en werkt deze uit in een onzekerheidsbudget .

 • QAducation controleren en meten

  zie website QAducation

  Controle op herleidbaarheid van balansen, pipetten en thermometers in laboratoria.

  Welke apparatuur moet u kalibreren in een test of medisch laboratorium en hoe vaak? Op basis van welke regels maakt u deze keuze? U wordt bekend met kalibratie van pipetten, balansen en thermometers door zelf wat metingen uit te voeren, de achtergrond krijgt u uitgelegd. Deze cursus geven we in samenwerking met QAducation die ook de cursus organiseert. 

 • Uncertainty continuated

  On request

  Calculation of uncertainty at calibrations

  Especially since the introduction of ISO 17025 you cannot overlook the fact that auditors demand a thorough statement of the measurement uncertainty. Testing laboratories and calibration laboratories must both equally thoroughly determine uncertainty. In two days we go deeper into the matter. We have practical examples from many test laboratories and many different calibrations in hand and, if necessary, we will discuss your own practical situations.

 • Uncertainty continuated

  On request

  Calculation of uncertainty at calibrations

  Especially since the introduction of ISO 17025 you cannot overlook the fact that auditors demand a thorough statement of the measurement uncertainty. Testing laboratories and calibration laboratories must both equally thoroughly determine uncertainty. In two days we go deeper into the matter. We have practical examples from many test laboratories and many different calibrations in hand and, if necessary, we will discuss your own practical situations.

 • Vervolg onzekerheid

  do 14 dec 2023 - vr 15 dec 2023

  Onzekerheidsrekening bij kalibraties 

  Vooral sinds de invoering van ISO/IEC 17025 ontkomt u er niet meer aan: Auditors eisen een gedegen opgave van de meetonzekerheid. Testlaboratoria en kalibratielaboratoria moeten allebei even grondig onzekerheid bepalen. In twee dagen gaan we dieper op de materie in. We hebben voorbeelden uit de praktijk van veel testlaboratoria en veel verschillende kalibraties achter de hand en indien nodig gaan we op uw eigen praktijk in. 

 • Vervolg thermometrie

  do 30 nov 2023 - vr 1 dec 2023

  Vervolg temperatuurmeten en kalibratie van thermometers

  In twee dagen wordt uw kennis van thermometrie vergroot. Ook onzekerheidsrekening, toegespitst op thermometers, wordt helder en duidelijk behandeld. 

 • Workshop Practice and uncertainty Thermometry

  On request

  This course has been merged with the follow-up course temperature measurement and thermometer calibration. By means of E-learning modules you learn the material prior to the courseday in which these experiments are incorporated.

  We take you into our lab, which is built up in the course room, and we measure with you in small groups, you perform experiments and you work them out in an uncertainty budget.

 • Workshop Practice and uncertainty Thermometry

  On request

  This course has been merged with the follow-up course temperature measurement and thermometer calibration. By means of E-learning modules you learn the material prior to the courseday in which these experiments are incorporated.

  We take you into our lab, which is built up in the course room, and we measure with you in small groups, you perform experiments and you work them out in an uncertainty budget.

Ontvang de nieuwsbrief

We brengen deze drie tot vier keer per jaar uit.

Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze cursussen, data en meer algemeen over kalibratie, eenheden, meetstandaarden, accreditatie.


Inschrijven nieuwsbrief >>

Kelvin Training

Martin de Groot

Anneke Engelen

Thomas Harper

 

Kampdijklaan 4
5263 CJ Vught

t: +31 (0) 737 851 552
m: +31 (0) 651 827 868