Selecteer de taal

niveau 2

 • Introductie druk

  vr 3 nov 2023

  Basis van drukmeterkalibratie en drukmeting in processen

  Druk is een belangrijke parameter in processen. Een nauwkeurige drukmeting zorgt ervoor dat de kwaliteit van het eindproduct stabiel en van een hoog niveau is. Het meten van druk en het kalibreren van drukmeetapparatuur is niet zo eenvoudig als het lijkt en gaat vaak fout. In één dag maakt u kennis met veel voorkomende fouten bij drukmeten en kalibreren. U krijgt een beter inzicht in welke zaken de drukmeting beïnvloeden. 

 • Introductie in meten

  vr 27 okt 2023

  Basis van meten, metrologie, herleidbaarheid en onzekerheid 

  Deze cursus biedt hulp als u van plan bent om een gedegen meet- of kalibratiesysteem in uw bedrijf op te zetten, ongeacht wat u wilt gaan meten of kalibreren. Ook is dit de ideale cursus voor nieuwe medewerkers die nog niet bekend zijn met meetomgevingen of ISO/IEC 17025. Een belangrijk onderdeel van ISO/IEC 17025:2017 is meetonzekerheid. Bovendien is een van de basisregels dat degene die de meting doet het beste de bijbehorende onzekerheid kan berekenen. 

 • Introductie in thermometrie

  vr 6 okt 2023

  Basis van temperatuurmeten en thermometerkalibratie 

  Temperatuurmeten en -kalibreren gaat heel vaak fout. In één dag maakt u kennis met veel voorkomende fouten bij temperatuurmeten en -kalibreren. U krijgt een beter inzicht in wat een thermometer zo speciaal maakt. 

 • Introductie luchtvochtigheid

  vr 13 okt 2023

  Basis luchtvochtigheidsmeting en kalibratie

  Rottend voedsel, beschimmelde schilderijen, condensvorming in kassen... Er zijn tientallen situaties waar luchtvochtigheid van groot belang is. De cursus helpt u luchtvochtigheid beter te meten en te begrijpen. Deze cursus is onderverdeeld in drie modules en is opgezet als blended-learning-model.

 • Introductie NAWI

  vr 10 nov 2023

  Kalibratie van Niet Automatische Weeginstrumenten 

  U leert bij deze cursus alles over kalibraties van weegwerktuigen en analytische balansen volgens een recente technische richtlijn voor het kalibreren van weegwerktuigen, welke is opgesteld door de Europese vereniging van nationale metrologie instituten.

  In één dag maakt u kennis met veel voorkomende fouten bij het afwegen van stoffen en het kalibreren van weeginstrumenten. U krijgt een beter inzicht in welke zaken de weging en de kalibratie van een weegwerktuig beïnvloeden. 

 • Introduction pressure

  On request

  Pressure gauge calibrations and pressure measurement in processes

  Pressure is an important parameter in processes. An accurate pressure measurement ensures that the quality of the end product is stable and of a high level. Measuring pressure and calibrating pressure measuring equipment is not as easy as it seems and often goes wrong. In one day you will become acquainted with common errors during pressure measurement and calibration. You get a better insight into which issues influence the pressure measurement. This course is subdivided into three modules and is set up as a blended learning model.

 • Introduction pressure

  On request

  Pressure gauge calibrations and pressure measurement in processes

  Pressure is an important parameter in processes. An accurate pressure measurement ensures that the quality of the end product is stable and of a high level. Measuring pressure and calibrating pressure measuring equipment is not as easy as it seems and often goes wrong. In one day you will become acquainted with common errors during pressure measurement and calibration. You get a better insight into which issues influence the pressure measurement. This course is subdivided into three modules and is set up as a blended learning model.

 • Oppervlaktetemperatuur en stralingsthermometrie

  Op aanvraag

  Contactloos de oppervlaktetemperatuur meten is onder andere in de voedingsmiddelenindustrie een veel gebruikte methode. Contactthermometers hebben het voordeel dat de temperatuuraanwijzing binnen grenzen een goede maat is voor de temperatuur van het gemeten oppervlakte. Stralingsthermometers hebben niet het nadeel dat ze veranderen doordat ze bij hoge temperatuur worden belast, maar wel veel andere problemen. Ze meten veelal in de reflectie van het meetobject ook de temperatuur van een object in de buurt. Bovendien moet u de emissiecoëfficiënt van het te meten object kennen. Voor een goede emissiviteitsmeting moet de contacttemperatuur bekend zijn.

 • QAducation controleren en meten

  zie website QAducation

  Controle op herleidbaarheid van balansen, pipetten en thermometers in laboratoria.

  Welke apparatuur moet u kalibreren in een test of medisch laboratorium en hoe vaak? Op basis van welke regels maakt u deze keuze? U wordt bekend met kalibratie van pipetten, balansen en thermometers door zelf wat metingen uit te voeren, de achtergrond krijgt u uitgelegd. Deze cursus geven we in samenwerking met QAducation die ook de cursus organiseert. 

Ontvang de nieuwsbrief

We brengen deze drie tot vier keer per jaar uit.

Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze cursussen, data en meer algemeen over kalibratie, eenheden, meetstandaarden, accreditatie.


Inschrijven nieuwsbrief >>

Kelvin Training

Martin de Groot

Anneke Engelen

Thomas Harper

 

Kampdijklaan 4
5263 CJ Vught

t: +31 (0) 737 851 552
m: +31 (0) 651 827 868