Selecteer de taal

 • blended learning
 • niveau 3
do 13 jun 2024 - vr 14 jun 2024

Onzekerheidsrekening bij kalibraties 

Vooral sinds de invoering van ISO/IEC 17025 ontkomt u er niet meer aan: Auditors eisen een gedegen opgave van de meetonzekerheid. Testlaboratoria en kalibratielaboratoria moeten allebei even grondig onzekerheid bepalen. In twee dagen gaan we dieper op de materie in. We hebben voorbeelden uit de praktijk van veel testlaboratoria en veel verschillende kalibraties achter de hand en indien nodig gaan we op uw eigen praktijk in. 

 Onderwerpen

 • meer van The ISO Guide to the expression of Uncertainty (GUM) in measurements en de EA 4/02 European Accreditation implementatie van deze gids.
 • de tabelmatige aanpak van EA 4/02 en diverse voorbeelden.
 • van VIM via GUM naar EA 4/02
 • fout versus onzekerheid, toevallig en systematisch versus A en B
 • het verschil tussen frequentistische en Bayesiaanse benadering van onzekerheidsrekening
 • Verdelingsfuncties
  • Normaal, uniform, U-vorm, driehoekig, trapezoidaal, binomiaal
  • centrale limietstelling en toepasbaarheid effectief aantal vrijheidsgraden
 • onzekerheidsbijdragen in de praktijk,
  • meetsystemen en procedures (ABBA)
  • sommeren,
  • gevoeligheidsbijdragen
  • modelvorming
  • visgraatmodel
  • correlatie
  • drift van standaarden en te kalibreren instrumenten
  • regressie: kleinste kwadratenmethode
 • voorbeelden/oefeningen van meetproblemen in de praktijk
  • de onzekerheid van een balans en lineariteit
  • u zet lopende de cursus een compleet budget op voor dichtheidsmeting op basis van uw eigen metingen.

Blended learning

De cursus begint met een e-learning module waarmee u zelf, voorafgaande aan de cursusdag, aan de gang gaat. De tweede module zijn de cursusdagen, waar u veel tijd hebt om onder begeleiding onzekerheidsbudgetten op te stellen aan de hand van het model dat u zelf opstelt en de metingen die u zelf uitvoert. De derde module is de toets waarbij u aan de hand van het cursusboek de goede antwoorden zoekt op de gestelde vragen.

Deze cursus is voor

 • medewerkers (minimaal MBO) met al enige tijd ervaring in een kalibratie- of testomgeving;
 • ervaren medewerkers van bedrijven die onder een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO,..) kalibraties uitvoeren;
 • of/en u hebt de basiscursus Introductie in Meten al gevolgd, u hebt kennis van de bij onze basiscursus genoemde onderwerpen.

Na deze cursus

 • kunt u zelfstandig een niet al te complex onzekerheidsbudget opstellen;
 • kunt u uw handboek en procedures over onzekerheidsrekening overtuigend verdedigen tegen een beoordelaar van RvA of gelijkwaardige organisatie of een geaccrediteerde auditorganisatie;
 • ontvant u een diploma (bij een toetsscore boven de 70%) of een certificaat van deelname.

Overig

 • deze cursus duurt 2 dagen, plus 2-3 uur e-learning vooraf en 2-3 uur online test na afloop;
 • kosten € 1750,- inclusief e-learning, lunches, cursusdocumentatie, excl. btw;
 • u ontvangt een certificaat van deelname en neemt de onzekerheidsbudgetten als bewijs van uw competentie mee naar huis;
 • de cursus bestrijkt de volle breedte van de metrologie in overleg met en afhankelijk van de deelnemers bespreken we praktijkvoorbeelden uit chemie, elektrische metingen, gasflowmetingen, temperatuur, massameting, lengtemeting en/of....
 • docent is dhr M.J. De Groot.

Inschrijven

Ontvang de nieuwsbrief

We brengen deze drie tot vier keer per jaar uit.

Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze cursussen, data en meer algemeen over kalibratie, eenheden, meetstandaarden, accreditatie.


Inschrijven nieuwsbrief >>

Kelvin Training

Martin de Groot

Anneke Engelen

Thomas Harper

 

Kampdijklaan 4
5263 CJ Vught

t: +31 (0) 737 851 552
m: +31 (0) 651 827 868