(onzekerheidsrekening bij kalibraties)

 

Samenvatting

Vooral sinds de invoering van ISO 17025 ontkomt u er niet meer aan: Auditors eisen een gedegen opgave van de meetonzekerheid. Testlaboratoria en kalibratielaboratoria moeten allebei even grondig onzekerheid bepalen. In twee dagen gaan we dieper op de materie in. We hebben voorbeelden uit de praktijk van veel testlaboratoria en veel verschillende kalibraties achter de hand en indien nodig gaan we op uw eigen praktijk in.

 

Samenvatting

De workshop gaat in anderhalve dag in op de speciale problemen die test en kalibratielaboratoria hebben bij de onzekerheidsberekening van luchtvochtigheidsmetingen. Veel kennis wordt opgedaan door het doen en bespreken van rekenvoorbeelden.

(vervolg temperatuurmeten en kalibratie van thermometers)

 

Samenvatting

In twee dagen wordt uw kennis van thermometrie vergroot. Ook onzekerheidsrekening, toegespitst op thermometers, wordt helder en duidelijk behandeld. Deze cursus is opgebouwd als blended learning, gecombineerd leren: u leert via e-learning op ons platform op internet, u doet begeleid experimenten en leert in groepsverband met veel mogelijkheden tot vragen en doet een examen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

We brengen deze drie tot vier keer per jaar uit.

Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze cursussen, data en meer algemeen over kalibratie, eenheden, meetstandaarden, accreditatie.


Ja, naar het inschrijfformulier

Kelvin Training

Martin de Groot

 Thomas Harper 

Anneke Engelen

 

Kampdijklaan 4
5263 CJ Vught

t: +31 (0) 737 851 552
m: +31 (0) 651 827 868

  

Naar boven