Selecteer de taal

Privacy Statement van Kelvin Training

Kelvin Training / Kelvin Trainingen, Kampdijklaan 4, 5263 CJ, VUGHT. KvK nummer. Contact via telefoon 073 – 78 51 552 of via ons contactformulier.

Welke gegevens worden verwerkt?

Kelvin Training verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen t.b.v. ons product b.v. bij aanmelding voor een opleiding training, advies, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Kelvin Training persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Deze privacy statement is van toepassing op alle producten en diensten van Kelvin Training. U dient zich ervan bewust te zijn dat Kelvin Training niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Kelvin Training respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en online leeromgeving (E-Campus) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de aanmeldingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Kelvin Training zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de producten, diensten, websites en functionaliteiten die u van Kelvin Training gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam (voornaam, achternaam, roepnaam),

 • bedrijfsgegevens, nodig voor facturering,

 • e-mailadres (privé en/of zakelijk),

 • gebruikersnaam,

 • gegevens over uw gebruik van diensten en producten,

 • informatie die u zelf invult in een open veld of open vraag, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier,

 • uw antwoorden op toetsvragen,

 • inloggegevens,

 • naam,

 • NAW-gegevens,

 • eventuele profielnaam,

 • telefoonnummer (privé en/of zakelijk).

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Kelvin Training gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan het door u gekozen product;

 • het verzorgen van het door u gekozen product;

 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;

 • om u onze nieuwsbrief of een brochure toe te zenden;

 • om u door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en

 • om te voldoen aan op Kelvin Training rustende wet- en regelgeving.

Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Kelvin Training informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Kelvin Training zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Kelvin Training of indien Kelvin Training daartoe wettelijk verplicht is.

Kelvin Training gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een aanmelding plaatst, hebben we uw ingevulde gegevens nodig om uw aanmelding van de opleiding, training of advies uit te voeren, eventueel te gebruiken voor certificaat of diploma en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

 • Om het verloop bij Kelvin Training zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw aanmelding en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website en online leeromgeving personaliseren.

 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de opleidingen, trainingen en advies.

 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 • Als u besluit een reactie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

 • Inzage en correctie. Elke persoon heeft altijd recht op inzage in zijn/haar gegevens. Een verzoek tot correctie of verwijdering mag altijd gedaan worden door de persoon. Verwijdering van persoonsgegevens mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

 • Onze website en online leeromgeving zijn https geactiveerd, Dit is het veiligste protocol op het internet.

 • Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde computersystemen (encrypted en voorzien van de laatste internet security/anti-virus-software) van Kelvin Training of beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 • Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 • Aanpassen/uitschrijven communicatie. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie bovenstaande contactgegevens.

Kelvin Training verkoopt uw gegevens niet

Kelvin Training zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanmelding. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden (docenten, trainers en adviseurs) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van een paar cookies die horen bij de twee systemen waarop onze website draait. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Deze cookies zijn nodig om Joomla (de voorkant van onze website) en Moodle (de leeromgeving) goed te laten werken. Wij plaatsen alleen sessie-cookies. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Dan kunt u problemen ondervinden bij het doen van cursussen.

Marketing

Wij doen niet aan marketing via onze site. Er wordt geen gebruik gemaakt van tracking cookies.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Kelvin Training bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Kelvin Training mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op uw persoonlijke E-Campus pagina kunt u de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen.
Daarnaast kunt een gespecificeerd verzoek tot Kelvin Training richten door een bericht te sturen via onze contactpagina onder vermelding van uw naam en adres of direct vanuit uw berichtenpagina op de E-campus. Kelvin Training zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Kelvin Training de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. U ontvangt hiervan bericht.

Vragen of klachten

Indien u nog vragen of klachten mocht hebben over de Privacy Statement van Kelvin Training, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Kelvin Training kan deze Privacy Statement wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Statement regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 27 maart 2018.

Kelvin Training

Kampdijklaan 4

5263 CJ VUGHT

Ontvang de nieuwsbrief

We brengen deze drie tot vier keer per jaar uit.

Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze cursussen, data en meer algemeen over kalibratie, eenheden, meetstandaarden, accreditatie.


Inschrijven nieuwsbrief >>

Kelvin Training

Martin de Groot

Thomas Harper

Ingrid van der Wiel

Kampdijklaan 4
5263 CJ Vught

t: +31 (0) 737 851 552
m: +31 (0) 651 827 868