instrumenten
ISO/IEC 17025

2018 en 2019 staan voor metrologen in het teken van nieuwe eenheden. We houden u hiervan op de hoogte. Op de website van het Bureau International de Poids et Mesures (BIPM) kunt u hier het een en ander over lezen. Op 29 januari 2018 heeft een werkgroep die zich bezighoudt met de berekening van constantes op basis van de nauwkeurigst beschikbare metingen de constantes van Boltzmann, Planck, de elementaire ladingseenheid (elektronlading) en de constante van Avogadro gepubliceerd. Hiermee zijn deze constantes ook meteen voorgoed vastgelegd want deze leggen de eenheden voor respectievelijk temperatuur (kelvin), massa (kilo), stroom (ampère) en hoeveelheid materie (mol) vast per wereld-metrologiedag 2019 (20 mei). De vergadering van de Conférence Général des Poids et Mesures heeft in november 2018 deze revisie van het eenhedenstelsel unaniem aangenomen. De toelichtingen bij deze resoluties zijn terug te lezen en te zien via deze link

Op 4 april 2018 publiceerde CALLAB Magazine onze bijdrage over pipetkalibratie. 

Dit artikel van onze docent Martin de Groot beschrijft de kalibratie van pipetten, met in het bijzonder aandacht voor het meest gebruikte en gekalibreerde type. Dit is de zogenaamde zuigerpipet, enkel-kanaals en met variable volume. De nieuwe ISO/IEC 17025, gepubliceerd nov 2017, vereist extra aandacht voor de afspraken omtrent de kalibratieprocedure met de klant. In het artikel worden de aandachtspunten die moeten worden afgestemd met de klant beschreven. De beschreven kalibratie is gebaseerd op de gravimetrische methode (wegen). De alternatieve calorimetrische methode (ISO 8655-7) komt niet ter sprake. Lees het Engelstalige artikel (PDF)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

We brengen deze drie tot vier keer per jaar uit.

Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze cursussen, data en meer algemeen over kalibratie, eenheden, meetstandaarden, accreditatie.


Ja, naar het inschrijfformulier

Kelvin Training

Martin de Groot

 Thomas Harper 

Anneke Engelen

 

Kampdijklaan 4
5263 CJ Vught

t: +31 (0) 737 851 552
m: +31 (0) 651 827 868

  

Naar boven