Selecteer de taal

2018 en 2019 staan voor metrologen in het teken van nieuwe eenheden. We houden u hiervan op de hoogte. Op de website van het Bureau International de Poids et Mesures (BIPM) kunt u hier het een en ander over lezen. Op 29 januari 2018 heeft een werkgroep die zich bezighoudt met de berekening van constantes op basis van de nauwkeurigst beschikbare metingen de constantes van Boltzmann, Planck, de elementaire ladingseenheid (elektronlading) en de constante van Avogadro gepubliceerd. Hiermee zijn deze constantes ook meteen voorgoed vastgelegd want deze leggen de eenheden voor respectievelijk temperatuur (kelvin), massa (kilo), stroom (ampère) en hoeveelheid materie (mol) vast per wereld-metrologiedag 2019 (20 mei). De vergadering van de Conférence Général des Poids et Mesures heeft in november 2018 deze revisie van het eenhedenstelsel unaniem aangenomen. De toelichtingen bij deze resoluties zijn terug te lezen en te zien via deze link

Na de nieuwe definitie zal de SI het eenhedensysteem zijn waarin:
> de seconde is gedefinieerd op basis van de onverstoorde grondtoestand van de hyperfijne overgangsfrequentie van het cesium-133 atoom ΔνCs is 9 192 631 770 hertz;
> de meter is gebaseerd op de lichtsnelheid in vacuum c exact gelijk aan 299 792 458 meter per seconde;
> de kilo is gebaseerd op de Planck constante h exact gelijk aan 6,626 070 15 x 10–34 joule seconde;
> de ampère is gebaseerd op de elementaire ladingseenheid e exact gelijk aan 1,602 176 634 x 10–19 coulomb;
> de kelvin is gebaseerd op de Boltzmann constante k exact gelijk aan 1,380 649 x 10–23 joule per kelvin;
> de mol is gebaseerd op de contante van Avogadro NA exact gelijk 6,022 140 76 x 1023 reciproke mol;
> de candela is gebaseerd op het lichtrendement Kcd van monochromatische straling met een frequentie van 540 x 1012 hertz gelijk aan exact 683 lumen per watt.

Met name de kilo die het BIPM in Parijs bewaart verliest zijn superieure status ("grand K") en wordt als realisatie van de eenheid vervangen door een balans die de kracht tussen twee stroomvoerende draden vergelijkt met het gewicht van het massastuk. 

Meer informatie vindt u op onze website. Maar ook elders wordt aandacht besteed aan deze belangrijke wijziging:

De website van het BIPM
Protons voor uw ontbijt (NPL UK)
NIST over de metingen voor de nieuwe kilogram  en een uitleg over de Planck constante aan de hand van een suikerklontje (USA)
De consequenties van de nieuwe SI voor elektrische eenheden (INRIM, IT)
De toelichting van de kilo-expert. (BIPM Fr)
Nog meer achtergronden van de kilo (NIST, USA)
Geïnspireerd en wilt u zelf aan de gang? (NIST, USA)
Alles degelijk beschreven en een samenvatting (PTB, DE)

Onder nieuws op deze website vindt u een gedicht naar aanleiding van onze populaire lezing over de SI eenheden. 

Nog meer informatie en koppelingen de we hebben gevonden in andere websites vindt u door deze link te volgen.

Ontvang de nieuwsbrief

We brengen deze drie tot vier keer per jaar uit.

Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze cursussen, data en meer algemeen over kalibratie, eenheden, meetstandaarden, accreditatie.


Inschrijven nieuwsbrief >>

Kelvin Training

Martin de Groot

Thomas Harper

Ingrid van der Wiel

Kampdijklaan 4
5263 CJ Vught

t: +31 (0) 737 851 552
m: +31 (0) 651 827 868