instrumenten
ISO/IEC 17025

2018 staat in het teken van nieuwe eenheden. We zullen u hier ook van op de hoogte houden. Op de website van het Bureau International de Poids et Mesures (BIPM) kunt u hier al het een en ander over lezen. Op 29 januari heeft een werkgroep die zich bezighoudt met de berekening van constantes op basis van de nauwkeurigst beschikbare metingen de constantes van Boltzmann, Planck, de elementaire ladingseenheid (elektronlading) en de constante van Avogadro gepubliceerd. Hiermee zijn deze constantes ook meteen voorgoed vastgelegd want deze leggen de eenheden voor respectievelijk temperatuur (kelvin), massa (kilo), stroom (ampère) en hoeveelheid materie (mol) vast per wereld-metrologiedag 2019 (20 mei). 

Na de nieuwe definitie zal de SI het eenhedensysteem zijn waarin:
> de seconde is gedefinieerd op basis van de onverstoorde grondtoestand van de hyperfijne overgangsfrequentie van het cesium-133 atoom ΔνCs is 9 192 631 770 hertz;
> de meter is gebaseerd op de lichtsnelheid in vacuum c exact gelijk aan 299 792 458 meter per seconde;
> de kilo is gebaseerd op de Planck constante h exact gelijk aan 6,626 070 15 x 10–34 joule seconde;
> de ampère is gebaseerd op de elementaire ladingseenheid e exact gelijk aan 1,602 176 634 x 10–19 coulomb;
> de kelvin is gebaseerd op de Boltzmann constante k exact gelijk aan 1,380 649 x 10–23 joule per kelvin;
> de mol is gebaseerd op de contante van Avogadro NA exactl gelijk 6,022 140 76 x 1023 reciproke mol;
> de candela is gebaseerd op het lichtrendement Kcd van monochromatische straling met een frequentie van 540 x 1012 hertz gelijk aan exact 683 lumen per watt.

Met name de kilo die het BIPM in Parijs bewaart verliest zijn superieure status ("grand K") en wordt als realisatie van de eenheid vervangen door een balans die de kracht tussen twee stroomvoerende draden vergelijkt met het gewicht van het massastuk. 

Waarom is deze wijziging pas voorzien voor 20 mei 2019 terwijl alles nu al bekend is? Dit is omdat het SI-systeem moet worden vastgesteld door een conferentie van regeringsvertegenwoordigers van alle bij de meterconventie aangesloten landen. Deze Conférence Général de Poids et Mesures zal in het najaar van 2018 samenkomen en dan naar verwachting akkoord gaan met deze uitgebreid en langdurig voorbereide wijziging van het eenhedenstels.

Meer informatie vindt u op onze website. Maar ook elders wordt aandacht besteed aan deze belangrijke wijziging:

De website van het BIPM
Protons voor uw ontbijt (NPL UK)
NIST over de metingen voor de nieuwe kilogram  en een uitleg over de Planck constante aan de hand van een suikerklontje (USA)
De consequenties van de nieuwe SI voor elektrische eenheden (INRIM, IT)
De toelichting van de kilo-expert. (BIPM Fr)
Nog meer achtergronden van de kilo (NIST, USA)
Geïnspireerd en wilt u zelf aan de gang? (NIST, USA)
Alles degelijk beschreven en een samenvatting (PTB, DE)

Onder nieuws op deze website vindt u een gedicht naar aanleiding van onze populaire lezing over de SI eenheden. 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

We brengen deze drie tot vier keer per jaar uit.

Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze cursussen, data en meer algemeen over kalibratie, eenheden, meetstandaarden, accreditatie.


Ja, naar het inschrijfformulier

Kelvin Training

Martin de Groot

Ruud Elving

Anneke Engelen

 

Kampdijklaan 4
5263 CJ Vught

t: +31 (0) 737 851 552
m: +31 (0) 651 827 868

  

Naar boven