Selecteer de taal

De Final Draft International Standard van ISO/IEC 17025 is goedgekeurd. Er is al een en ander geschreven over de eisen aan het algemene managementsysteem door de nieuwe norm. Hier leggen we een paar aandachtspunten uit.

Belangrijke wijzigingen hebben te maken met de structuur van de norm die overigens net niet echt is ingedeeld in de overkoepelende (zogenaamde high level structure) indeling. Bij het schrijven van deze norm is meer gekeken naar de andere accreditatienormen die sinds het vaststellen van de high level structure zijn geschreven of aangepast. Net zoals ISO 9001 vereist ook deze norm dat een laboratorium risico’s in kaart moet brengen en beheersen. Dit betreffen risico’s met betrekking tot onafhankelijkheid (4.1), maar ook risico’s op afwijkingen/non-conformiteiten tijdens de technische uitvoering (7.10). Risico’s moeten worden geïdentificeerd die invloed op de geldigheid resultaten kunnen hebben. De structuur van de ISO/IEC 17025/2017 komt overeen met de overige (recente) accreditatienormen uit de 17000 serie.

De norm is wat geactualiseerd naar het gebruik van computers en software door een aparte eis omtrent laboratorium-informatiesystemen (LIMS). Voor het overige zijn de eisen in de nieuwe norm niet veel anders dan in de nu nog geldende versie.

De eis voor herleidbaarheid is samengevat in één normelement 6.5 en toegelicht in annex A bij de norm.

Voor kalibratielaboratoria is vooral ook de wijziging in benadering van toetsing van overeenstemming met specificaties van belang (7.8.6). De nieuwe norm spreekt van een met de klant overeengekomen beslisregel (decision rule) die moet worden gebruikt om specificaties te toetsen. Er zijn dan meerdere mogelijkheden om de specificaties te toetsen, maar de gebruikte methode moet overeengekomen zijn met de klant, moet zijn vastgelegd en het kalibratie- of testlaboratorium moet het risico van een valse conclusie hebben overwogen.

Voor meer informatie zie dit artikel in CALLAB magazine. RvA heeft een kruistabel gepubliceerd in document RvA T049 van ISO/IEC 17025:2017. De tabel bespreekt ook de verschillen tussen de oude en nieuwe ISO/IEC 17025. 

 

 Onze cursus metrologie, herleidbaarheid en onzekerheid gaat al in op de nieuwe norm en de aanpassingen voor kalibratie- en testlaboratoria.

Ontvang de nieuwsbrief

We brengen deze drie tot vier keer per jaar uit.

Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze cursussen, data en meer algemeen over kalibratie, eenheden, meetstandaarden, accreditatie.


Inschrijven nieuwsbrief >>

Kelvin Training

Martin de Groot

Thomas Harper

Ingrid van der Wiel

Kampdijklaan 4
5263 CJ Vught

t: +31 (0) 737 851 552
m: +31 (0) 651 827 868