Selecteer de taal

U wilt metrologische diensten tegen een concurrerende prijs terwijl de kwaliteit hoog moet zijn. U wordt door afnemers en/of auditors gevraagd om herleidbaarheid? U wilt meer weten van ISO/IEC 17025? Wij kunnen u helpen om tenminste aan de eisen van klanten en auditors te blijven voldoen. Lees zelf de regels en richtlijnen na op de websites van RvA, UKAS, DAkkS, Cofrac, Euramet, ILAC, Europese Accreditatie (EA) en BIPM, of laat uw uitvoerende collega's of medewerkers opleiden tot het benodigde niveau.


KelvinTraining heeft meer dan vijfentwintig jaar praktische ervaring op alle niveaus en vele verschillende vormen van meten: kennis vanuit de laboratoriumomgeving, kalibratielaboratoria en onze trainers zijn zeer ervaren als auditor of assessor in het vakgebied metrologie. Onze missie is om niet op deze kennis te blijven zitten, maar om die publiek toegankelijk te maken, dus ook voor u en/of uw collega's. Het is niet voor niets dat vooraanstaande kalibratie- en onderhoudsbedrijven gebruik maken van onze diensten.


Onze trainers kunnen het functioneren als (lead en of technische) assessor voor de accreditatie-organisaties niet combineren met advieswerk als dit onze onafhankelijkheid voor ons werk voor deze organisaties zou schaden. We zijn gebonden door de eisen van ISO/IEC 17011:2004 inzake onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid. Deze norm schrijft voor dat assessoren onafhankelijk dienen te zijn van de te accrediteren organisatie welke ze beoordelen (criterium 6.1.4). Wij beoordelen al onze activiteiten tegen deze voorwaarde. 

Ontvang de nieuwsbrief

We brengen deze drie tot vier keer per jaar uit.

Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze cursussen, data en meer algemeen over kalibratie, eenheden, meetstandaarden, accreditatie.


Inschrijven nieuwsbrief >>

Kelvin Training

Martin de Groot

Thomas Harper

Ingrid van der Wiel

Kampdijklaan 4
5263 CJ Vught

t: +31 (0) 737 851 552
m: +31 (0) 651 827 868